Snickare då och nu

Snickare eller då kallat timmerman har uppfört detta torpDe snickare man förr förknippade med att bygga hus gick vanligen under benämning timmerman. Deras hårda slit och yrkesskicklighet kan man i äldre hus finna spår av, som i detta gamla torp en bit utanför Ljungby. Gemensamt med dagens snickare finns hantverket i form av kroppsarbete även om maskinparken många gånger utvecklats för att underlätta arbetet.  Annat som också har undergått förändring är materialval och inte minst tillkommandet av och den ständiga förändringen av byggnormer som alla seriösa snickare måste förhålla sig till. Följs ej gällande normverk finns risk att försäkringsbolag inte åtar sig ersättningsansvar vid följdskada.

Olika snickare

Snickare från varierande kulturer

Snickare skapar fina hus med kunnande och verktyg