Kontaktuppgifter till snickare och fukttekniker

I dagsläget ligger under denna portal de samarbetande företagen Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB samt Klockaregård Måleri & Snickeri.

Tillsammans kan vi möta de flesta relaterade behov som uppkommer i ett hus. Vissa undantag finns och där kan vi hänvisa till andra lokala entreprenörer samt samköra insatserna.

Önskas kontakt med snickare och/eller fukttekniker för någon form av byggnation, åtgärdande eller bedömning av hus samt fastighet ring Tomas 070-632 00 92, eller sänd mail lfs.tomas@telia.com

Snickare skapar fina hus med kunnande och verktyg