Snickare Ljungby - Etik och Moral

Under arbetspass och möten vi haft med de snickare som samarbetet rör i Ljungby har etik och moral diskuterats. Vi är eniga om att det som till synes i allt större utsträckning sker i samhället, d.v.s. byggfusk inte är acceptabelt. Samtidigt har byggnormerna varit eftersatta och felaktiga i vissa aspekter, ta t.ex. de enstegstätade fasader som byggts med regeringens godtyckande. Där har det visat sig att mögel i allt för många väggar blossar upp efter kort tid. Trots att somliga snickare och byggnadsarbetare varit skeptiska, m.a.o. etiskt sett inte varit på det klara över fasadsystemets hållbarhet emot fukt har de byggt vidare.

De program såsom Byggfuskarna och Byggfällan som under 2010 varit aktuella tyder på att det krävs krafttag emot oseriositet. De snickare m.fl. som uppträder bedrägligt ställer i viss mån till det för seriösa snickare genom att misstänksamhet bland husägare sprids vida kring, samtidigt som många husägare faktiskt blir ruinerade av fusket.

Då jobb från vår sida utförs görs det som om arbetet skulle vara till oss själva. Vikt fästs även vid att följa de riktlinjer som finns kring husbygge och renovering.

Snickaren som trampade i klaveret

Snickare skapar fina hus med kunnande och verktyg