Ljungby

Det råder olika uppfattningar om när Ljungby grundlades. Vi lägger oss inte i resonemangen utan tittar här mest på när dåtidens snickare bosatte sig i området.

Det skulle vara mycket intressant att kunna följa Ljungby´s historia långt tillbaka, likt man kan göra med Stockholm och andra städer. Det är inte så enkelt eftersom Ljungby först grundades som köping år 1828. Vi kan dock titta lite på samtidens historik och ponera vilka snickare som fanns här då och vad de var duktiga på.

Ljungby grundlades av vikingar

Ljungby´s begynnelse, farkost med bl.a. snickare anländeVikingarna var mycket skickliga hantverkare i form av smide och snickeri. Det sägs att Astrad och Götrad var de första vikingarna att på 1000-talet bosätta sig här vid nutidens Ljungby, utmed farleden Laga å (Lagan), som är södra sveriges längsta å med sina 23,2 mil. Kanske hittade de till "Ljungby" via Kattegatt, Laholmsbukten och Lagaoset som är en vacker plats där ån mynnar ut.


Intressant är att det ungefär samtidigt inleddes skråverksamhet för bl.a. snickare i Italien, skråverksamhet som skulle spridas vida omkring, även till Sverige och Ljungby.

Vikingarna behärskade snickeri mycket bra och byggde både fina samt tåliga skepp såsom knarrar (fraktskepp) och drakbåtar. Det var inte direkt läge för de större typerna av skepp i ån men fraktmöjligheterna för handel bör ha varit mycket goda uppifrån Jönköpings län, vidare ned till Värnamo, förbi Ljungby och vidare ut på havet. Ljungbytraktens natur kan ha varit vacker eftersom det står skrivet att namnet kommer utav den rikliga förekomsten av växten Ljung.

Bl.a. kunde dåtidens snickare utefter syssla kallas skeppstimmerman, stävsmed, träsmed m.m. Låneord från andra språk har ofta lett till dessa benämningar inom yrket snickare. Det byggdes vid denna tiden också ganska avancerade hus, inte bara långhus etc. utan även fina kyrkor, kapell och hövdingahallar. Sommartid gjordes handels- upptäcks- och erövringsfärder, medan man bidade sin tid och rustade samt planerade under den mer isolerade vintertiden. Under båtresorna inhämtades mycket kunskap som fick smeder och hantverkare att utveckla sin färdighet som snickare.

Ljungby utvecklas

Industritäta Ljungby


Snickare skapar fina hus med kunnande och verktyg