Snickarens arbete kan medge ROT-avdrag

Regeringen beviljar ROT-avdrag på vissa tjänster t.ex. de som våra snickare och saneringspersonal utför. ROT innebär att husägaren eller båda husägarna kan få skatteavdrag med max. 50.000:- per person och år, vilket motsvarar 50% av den totala arbetskostnad som t.ex. snickarens arbete utgör.

Som exempel kan nämnas att installation av avfuktare i husets krypgrund och vind är berättigat till ROT. 

Det åligger inte anlitat företag att kontrollera om du är berättigad. Ring därför till Skattemyndigheten i din kommun och ställ frågan.

ROT-avdraget viktigt för snickares överlevnad

ROT missbrukas ibland

Snickare skapar fina hus med kunnande och verktyg